Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Αυτοδιοίκηση, Διοίκηση Επιμονή στο στόχο για την αποκέντρωση του κράτους στην Αυτοδιοίκηση
Επιμονή στο στόχο για την αποκέντρωση του κράτους στην Αυτοδιοίκηση

Συνέντευξη του Γιώργου Αγοραστάκη στην Σοφία Διγενή - Κολιοτάση στο περιοδικό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», Φλεβάρης 2009

Γιώργος Αγοραστάκης

Ενόψει του 13ου τακτικού συνεδρίου της ΕΝΑΕ στη Θεσσαλονίκη το Φλεβάρη 2009, το περιοδικό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» επιχειρεί την παρουσίαση των απόψεων προσώπων του Δ.Σ. προκειμένου να καταγράψει θέσεις και τάσεις που αφορούν τα Οικονομικά και Θεσμικά ζητήματα αλλά και την πορεία ανάπτυξης του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο Γιώργος Αγοραστάκης μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ μας απαντά στις ερωτήσεις που του υποβάλαμε:

- ΕΡ: Σε ομιλία σας στο προηγούμενο συνέδριο της ΕΝΑΕ είχατε διαπιστώσει ότι «η ανισότητα, η φοβερή ανισότητα που υπάρχει στη χώρα μας, θα πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας στον τρόπο που θα οργανώσουμε την Αυτοδιοίκηση και τη διοίκηση του κράτους. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό της συγκέντρωσης ανθρώπων και πόρων, της οικονομίας δηλαδή» αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε τελικά;

AΠ: Από κει θα ‘πρεπε να ξεκινήσομε μια σοβαρή συζήτηση για την αναδιοργάνωση-αναγέννηση της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Αλλά απ' ότι βλέπετε, πρόθεση για τέτοια συζήτηση δεν υπήρξε και δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης. Ενώ με πρωτοβουλία της άνοιξε η συζήτηση για την «διοικητική μεταρρύθμιση», μετά από παλινωδίες δυο χρόνων την κλείνει άρον-άρον με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης. Εμείς όμως θα επιμένουμε στο στόχο «αποκέντρωση του κράτους στην αυτοδιοίκηση»

Στο συνέδριο μίλησα για τον συγκεντρωτισμό του κράτους και την ανάγκη της αποκέντρωσή του προς τη αυτοδιοίκηση. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο συγκεντρωτισμός στο κράτος συνοδεύεται ή/και έχει ως επακόλουθο το συγκεντρωτισμό και στην ανάπτυξη. Στην Ελλάδα σήμερα, το κέντρο εξακολουθεί να απορροφά και να περιθωριοποιεί την περιφέρεια. Οι ακολουθούμενες περιφερειακές και οικονομικές πολιτικές προκάλεσαν και αναπαραγάγουν τον παραγωγικό και πληθυσμιακό υδροκεφαλισμό της Αττικής. Γεωγραφικά, η μισή οικονομική δραστηριότητα της χώρας πραγματοποιείται από το 1/3 του πληθυσμού της που βρίσκεται στην Αττική.

Το πρόβλημα της διαρθρωτικής ανισότητας της χώρας δεν θα λυθεί αν δεν αλλάξει ριζικά ο προσανατολισμός της ακολουθούμενης περιφερειακής πολιτικής. Οι αναπτυξιακές στρατηγικές πρέπει να στοχεύουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, και να εγγυώνται την ισότητα των ευκαιριών και την ευημερία των πολιτών σε κάθε γωνιά της.

Ένα υδροκέφαλο, συγκεντρωτικό και αθηνοκεντρικό Κράτος, για να μεταρρυθμιστεί και να πάρει σύγχρονη μορφή και αναπτυξιακή κατεύθυνση, για να μπορέσει να προωθήσει την ιδέα της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, χρειάζεται ριζικά μέτρα και καινοτόμους θεσμούς. Χρειάζεται ισχυρό το θεσμό της δευτεροβάθμιας νομαρχιακής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης με ενισχυμένο το πολιτικό του χαρακτήρα.


- ΕΡ: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι μόνον και κυρίως οικονομικά ή έχετε διαπιστώσει ότι χωλαίνει και αλλού;

AΠ: Τα οικονομικά προβλήματα δεν θα πάψουν να υπάρχουν ποτέ. Παρ' ότι σήμερα εμφανίζονται οξυμένα λόγω της κρίσης και δεν θα πρέπει να τα βάλομε σε δεύτερη μοίρα, τα προβλήματα είναι κυρίως θεσμικά και πολιτικά και αφορούν το ρόλο και την αποστολή της αυτοδιοίκησης. Εδώ είναι που χρειάζεται μια πραγματική μεταρρύθμιση των διοικητικών δομών του κράτους, με ισχυροποίηση των αυτοδιοικητικών θεσμών. Χρειάζεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση, μαζί με τους ανάλογους δυναμικούς πόρους, σύμφωνα με την Συνταγματική επιταγή, για να μπορεί να επιτελέσει το έργο της και το ρόλο της στην περιφέρεια και κοντά στους πολίτες.

- ΕΡ: Έχετε εκφράσει κατά το παρελθόν την ανάγκη ύπαρξης εποπτείας και ελέγχου στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, πως βλέπετε να ορθοποδεί αυτός ο θεσμός;

AΠ: Μέσα στο πολιτικό μας σύστημα, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι ένας δημοκρατικός θεσμός αυτόνομος και αυτοδύναμος και δεν χρειάζεται κανένα «κρατικό χωροφύλακα» για να εποπτεύει τη λειτουργία της.
Στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος σκοπιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων από άλλα όργανα που δεν είναι και νομιμοποιημένα δημοκρατικά. Έλεγχος νομιμότητας ναι, είναι αναγκαίος αλλά και αυτός κατά την άποψή μου δεν πρέπει να γίνεται από διορισμένους εκπροσώπους μιας άλλης πολιτικής αρχής αλλά από μια Ανεξάρτητη Αρχή, εκτός βέβαια από υπάρχοντα τα διοικητικά δικαστήρια.

Το ουσιαστικό ζήτημα που τίθεται είναι πως εξασφαλίζεται η συλλογικότητα, η πλήρης διαφάνεια στην εσωτερική της λειτουργία και πως η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται υπό διαρκή δημοκρατικό λαϊκό έλεγχο. Εδώ υπάρχουν τα προβλήματα. Η θεσμική και πρακτική αδυναμία της Αυτοδιοίκησης να έχει τους δικούς της μηχανισμούς που να διασφαλίζoυν ελέγχους και να υποστηρίζουν τις λειτουργίες της, επιτείνει την καχυποψία ή και την αδιαφορία των πολιτών απέναντί της. Τα πολιτικά προβλήματα συγκρότησης και λειτουργίας όπως το μονοπρόσωπο και το όχι αντιπροσωπευτικό-αναλογικό εκλογικό σύστημα, δίνουν την δυνατότητα της αναπαραγωγής του «συγκεντρωτικού και πελατειακού κράτους» και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης και λειτουργούν απωθητικά και για τον ίδιο το θεσμό. Έτσι αιρετοί άρχοντες σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ως κέντρα ατομικής εξουσίας, διαμoρφώνoυν φέουδα και πελατειακές καταστάσεις στην περιοχή τους, μ' αποτέλεσμα ν' απαξιώνεται στα μάτια των πολιτών ο θεσμός. Όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν πολιτικά με την ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αυτοδιοίκησης ώστε αυτό να γίνει περισσότερο δημοκρατικό.


- ΕΡ: Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση σε ότι αφορά την Αυτοδιοίκηση από περιοχή σε περιοχή και γιατί;

AΠ: Στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες, πρέπει να είναι ενιαίο. Στην οργάνωση όμως και τα χωρικά σχήματα των αυτοδιοικητικών μονάδων πρέπει να υπάρχει ευελιξία και διαφοροποίηση. Η Ελλάδα είναι η χώρα με έντονη γεωγραφική ανομοιομορφία και πληθυσμιακή ανισοκατανομή. Η Ελλάδα έχει το πιο εκτεταμένο νησιωτικό σύμπλεγμα, εκτεταμένες ορεινές περιοχές και μεγάλα αστικά μητροπολιτικά κέντρα. Ο χώρος δεν μπορεί να καλυφθεί με ένα αυστηρά όμοιο χωρικά και οργανωτικά σχήμα αυτοδιοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.

 

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr