Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Αυτοδιοίκηση, Διοίκηση Δημοκρατική και αποκεντρωτική μεταρρύθμιση του κράτους προς την Αυτοδιοίκηση
Δημοκρατική και αποκεντρωτική μεταρρύθμιση του κράτους προς την Αυτοδιοίκηση

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» ΕΝΑΕ, 22-10-2009

 

Το Δ.Σ. της ΕΝΑΕ, μετά την συνάντησή του με πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στις 15-10-2009 και μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, στην συνεδρίασή του στις 22-10-2009 συζήτησε το θέμα της «διοικητικής μεταρρύθμισης». Ο Γιώργος Αγοραστάκης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΕ, εκ μέρους της παράταξης της ΕΝΑΕ «Ανεξάρτητη Νομαρχία» στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση τόνισε τα εξής:

 

Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για την «διοικητική μεταρρύθμιση» περιορίστηκαν στο περίγραμμα του θέματος. Απομένουν πολλά μεγάλα και σοβαρά ζητήματα να προσδιοριστούν στην πορεία, ώστε να μπορεί κανείς να τοποθετηθεί οριστικά. Στο παρελθόν είχαμε αναπτύξει αναλυτικά και συγκεκριμένα τις θέσεις για το θέμα. Στην παρούσα φάση και στο νέο άνοιγμα της συζήτησης επαναλαμβάνομε ό,τι η «διοικητική μεταρρύθμιση» πρέπει να ικανοποιεί ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες συνοψίζονται στα παρακάτω:   

 

Μια «διοικητική μεταρρύθμιση» πρέπει να είναι μια δημοκρατική και αποκεντρωτική μεταρρύθμιση των διοικητικών δομών του υδροκέφαλου κράτους προς την αυτοδιοίκηση. Η χώρα χρειάζεται μια μεταρρύθμιση που θα περιορίζει το κράτος στο -από το Σύνταγμα προβλεπόμενο - επιτελικό του ρόλο, που θα ισχυροποιεί την αυτοδιοίκηση και την ελληνική περιφέρεια, που θα προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας και θα αντιμετωπίζει τις τεράστιες ανισότητες που εμφανίζονται μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Μια «διοικητική μεταρρύθμιση» χωρίς ανακατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων, που θα περιοριστεί και μόνον σε συνενώσεις θα καταλήξει τελικά σ’ ένα φιάσκο.

 

Η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι συνολική και αποκεντρωτική και να καλύπτει την κρατική διοίκηση στο σύνολό της όπως και την Α’ βάθμια και Β’ βάθμια αυτοδιοίκηση, από κοινού και όχι αποσπασματικά και μεμονωμένα. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να καταργηθούν η κρατική Περιφέρεια και πολλές από τις  αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Υπουργείων και να μεταφερθούν οι  αρμοδιότητές τους Α’ και Β’ βάθμια Αυτοδιοίκηση.

 

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων θα πρέπει να συνοδεύεται με τους ανάλογους οικονομικούς πόρους. Γι’ αυτό η διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να συνδυάζεται με μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα ανακατανέμει τους πόρους και χωρίς να επιβάλει νέους φόρους θα διασφαλίζει την οικονομική αυτοδυναμία της Αυτοδιοίκησης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

 

Η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι δημοκρατική: Απαιτούνται να γίνουν δραστικές αλλαγές στην δομή και την λειτουργία των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης ώστε να διασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών στην διοίκηση των υποθέσεών τους και να ενισχύεται η άμεση δημοκρατία. Αυτοδιοικητικά σχήματα απομακρυσμένα και αποκομμένα από την κοινωνία και τους πολίτες, θα αναπαράγουν τον κρατικό συγκεντρωτισμό στην περιφέρεια, θα μετατραπούν σε κομματικοκρατικά υποκαταστήματα καταδικασμένα σε αποτυχία. Χρειαζόμαστε Οργανισμούς όχι κατ΄ όνομα, αλλά κατ΄ουσίαν «αυτοδιοίκησης» και όχι ετεροδιοίκησης, όπου το κοινωνικό σώμα να συμμετέχει με τρόπο άμεσο στην «αυτοδιοίκηση» των υποθέσεών του και δεν θα βρίσκεται στο περιθώριο της οικονομικής και πολιτικής διαδικασίας.

 

Τα όργανα της Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά της κοινωνίας. Γι’ αυτό πρέπει να καθιερωθεί το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής σε όλες τις βαθμίδες αυτοδιοίκησης, για δημοκρατικότερη συγκρότηση των οργάνων και αναλογική εκπροσώπηση κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων σ’ αυτά.

 

Η περιφερειακή συγκρότηση της Β’ βάθμιας Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να ακυρώσει την πολιτική οντότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι μικρότεροι νομοί δεν πρέπει να υπαχθούν πολιτικά στους μεγαλύτερους. Η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει αιρετά πολιτικά όργανα και στους Νομούς και στις Περιφέρειες με σαφώς καθορισμένους πολιτικούς ρόλους, αρμοδιότητες και πόρους και στα δύο εσωτερικά επίπεδα.

 

Αθήνα 22-10-2009

 

 

 

Δηλώσεις του Γιώργου Αγοραστάκη στο περιοδικό ΕΝΑΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» τ.Οκτωβρίου 2009, για τη «διοικητική μεταρρύθμιση»

 

ΕΡ: Από την 6η Οκτωβρίου και μετά, την τύχη της χώρας έχει αναλάβει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας, τα βασικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης που πρέπει ν’ αντιμετωπίσει και σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί;

 

ΑΠ: Τα κύρια προβλήματα της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα εκπορεύονται από τη πολιτική περιθωριοποίησή της. Από το γεγονός ότι ο ρόλος που της έχει ανατεθεί να ασκεί στις δημόσιες υποθέσεις είναι εντελώς αδύναμος και περιορισμένος. Η απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι: «ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης σε βάρος του υπερσυγκεντρωτικού κράτους». Είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη σήμερα για μια συνολική, ριζοσπαστική και αποκεντρωτική μεταρρύθμιση του συγκεντρωτικού κράτους με τη μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στην αυτοδιοίκηση και την κοινωνία, μαζί –φυσικά- με τους ανάλογους οικονομικούς πόρους.  

 

Η αποκέντρωση του Αθηνοκεντρικού κράτους προς την αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο αναγκαία για τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού μας συστήματος, αλλά και για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Ο συγκεντρωτισμός του κράτους δημιούργησε τις τελευταίες δεκαετίες τεράστιες ανισότητες στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μεταξύ του κέντρου και περιφερειών στην Ελλάδα και αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να διαιωνίζεται.

Προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης, -εκτός της αποκέντρωσης-, αποτελεί και η ενίσχυση της δημοκρατικής της νομιμοποίησης και λειτουργίας. Απαιτούνται να γίνουν δραστικές αλλαγές στην δομή και την λειτουργία της Αυτοδιοίκησης ώστε ο θεσμός να ενσωματώνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα την κοινωνική βούληση. Οι πολίτες πρέπει να γίνουν πιο άμεσα μέτοχοι της διαδικασίας διακυβέρνησής τους. Αυτοδιοικητικά σχήματα απομακρυσμένα και αποκομμένα από την κοινωνία και τους πολίτες θα αναπαράγουν τον κρατικό συγκεντρωτισμό στην περιφέρεια, θα μετατραπούν σε κομματικοκρατικά υποκαταστήματα καταδικασμένα σε αποτυχία. Χρειαζόμαστε Οργανισμούς όχι κατ΄ όνομα, αλλά κατ΄ουσίαν «αυτοδιοίκησης» και όχι ετεροδιοίκησης, όπου το κοινωνικό σώμα να συμμετέχει με τρόπο άμεσο στην «αυτοδιοίκηση» των υποθέσεών του και δεν θα βρίσκεται στο περιθώριο της οικονομικής και πολιτικής διαδικασίας. Το ζήτημα των συμμετοχικών διαδικασιών αλλά και της γνήσιας αντιπροσώπευσης (απλή αναλογική) είναι καίρια.

 

Με άλλα λόγια, η επιζητούμενη μεταρρύθμιση πρέπει να είναι εκτός από αποκεντρωτική και δημοκρατική. Χρειαζόμαστε μια συνολική, δημοκρατική και αποκεντρωτική μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος που θα ξεκινά από την αυτοδιοίκηση και την τοπική διακυβέρνηση.
 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr