Skip to content

Ιστόλογος

ΚΟΥΡΟΥΠΗΤΟΣ ΤΕΛΟΣ

Ομιλία -περίληψη- του Γιώργου Αγοραστάκη στην εκδήλωση "για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Κρήτη" που συνδιοργάνωσαν η "Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης" & η "ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, Περιβάλλον Άνθρωπος" στις 15.4.2011 στο Ηράκλειο

 

 

…Η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί και βρίσκεται σε κρίση στη χώρα μας. Εξακολουθεί, γιατί δεν υπάρχει μια ενιαία στρατηγική και μια συνολική πολιτική αντιμετώπισης του ζητήματος που να καλύπτει όλο του το φάσμα από την πηγή μέχρι την τελική επεξεργασία, αλλά το όλο ζήτημα διασπάται και επιδιώκονται κάθε φορά λύσεις μόνο για το τελικό στάδιο της διαχείρισης και οι οποίες βέβαια κατά κανόνα δεν εφαρμόζονται και καταλήγουν στην διάθεση χύδην των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ. Σήμερα προστίθεται έντονα και άλλος ένας λόγος. Πίσω από διάφορες λύσεις τελικής επεξεργασίας κρύβονται τα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν να εισχωρήσουν σ΄ένα μέχρι σήμερα δημόσιο τομέα, προκειμένου να επικαρπωθούν τα ανάλογα κέρδη που θα πληρώνουν τελικά οι πολίτες.

 

Η Κοινωνία παραμένει -και σωστά- δύσπιστη και αρνητική σε κάθε τελική διαχείριση που επιδιώκεται να εφαρμοστεί, καθόσον έχει δει στην πράξη ότι οι πολιτικοί φορείς αποδείχτηκαν αναξιόπιστοι στο τι επιδιώκουν και τι τελικά καταλήγει να γίνεται. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πρωτίστως πολιτικό.

 

Μοναδική εξαίρεση σ΄ολη αυτή την κατάσταση αποτελεί ο Νομός Χανίων…  

 
Κουρουπητός πριν (1998)
Κουρουπητός μετά (2002)
 

Το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων και ο χώρος υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων του (ΧΥΤΥ) αποτελεί την πιο σύγχρονη, εξελιγμένη και ολοκληρωμένη μορφή διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα τώρα και μια πενταετία.

 

Η επίλυση του χρόνιου προβλήματος, της διάθεσης των απορριμμάτων στα Χανιά, αποτέλεσε σαφή προεκλογική δέσμευση της παράταξης του Γιώργη Κατσανεβάκη στις Νομαρχιακές Εκλογές του 1998. Η εκλεγμένη Νομαρχιακή Αρχή εκφράζοντας την βούληση του Χανιώτικου Λαού, με συνείδηση και επίγνωση της δυσκολίας, της περιπλοκότητας του εγχειρήματος, αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια περιπέτεια του Νομού. Καταπιάστηκε μ' αυτό το ζήτημα -το οποίο δεν ήταν και της αρμοδιότητάς της-, επειδή αποδείχτηκε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς (κεντρικοί και τοπικοί) επί μια 10ετία πελαγοδρομούσαν από μελέτη σε μελέτη, από χωρίον σε χωρίον χωρίς να καταλήγουν σε μια ρεαλιστική, και βιώσιμη λύση.

 

Το εγχείρημα αποδείχτηκε πολύ δύσκολο αφού συνδέθηκε με την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με ημερήσιο πρόστιμο. Η κατάσταση τέθηκε κάτω από την στενή και αυστηρή παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα πράγματα στον σχεδιασμό έγιναν πολύ δύσκολα από το γεγονός ότι έπρεπε να απαλλαχτούμε και από το βραχνά του προστίμου, με μια ευρωπαϊκού επιπέδου αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων σε ελάχιστο χρόνο. Χωρίς να υπάρχει στην χώρα μας προηγούμενο και τεχνογνωσία έπρεπε να δοθούν άμεσες λύσεις σε πολλά ζητήματα, όπως για το εργοστάσιο δεματοποίησης το οποίο έπρεπε να κατασκευαστεί σε χρόνο ρεκόρ, για να διακοπεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη στον Κουρουπητό και να ζητηθεί η διακοπή του προστίμου.

Κουρουπητός πριν (1998)
Κουρουπητός μετά (2006)

 

Όλα ξεκίνησαν αμέσως μετά την εγκατάσταση της νέας Νομαρχιακής Αρχής το 1999. Το Φλεβάρης του 1999 το Νομαρχιακό Συμβούλιο υιοθετεί το Διαχειριστικό Σχέδιο Απορριμμάτων Νομού Χανίων. Πράγμα που αποτελούσε απαραίτητο στοιχείο από την νομοθεσία, αλλά και οδηγό στην πράξη για κάθε μελλοντική ενέργεια.

 

Ακολούθησαν αμέσως:

  • Η εφαρμογή μιας ενδιάμεσης λύσης για να διακοπεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων στην χαράδρα του Κουρουπητού με την κατασκευή ενός εργοστασίου δεματοποίησης των απορριμμάτων και μέχρι να κατασκευαστεί το τελικό εργοστάσιο.
  • Ο σχεδιασμός του εργοστασίου ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, η χωροθέτησή του στην Κορακιά Ακρωτηρίου, η αδειοδότηση, η χρηματοδότηση και η κατασκευή του.
  • Η αποκατάσταση της χαράδρας του Κουρουπητού.

 

Σ΄όλα τα παραπάνω οι αντιδράσεις, οι αποκλεισμοί και οι εκβιασμοί, τα δικαστήρια από το Δήμο Ακρωτηρίου ήταν συνεχείς. Οι πολιτικοί παράγοντες "άφησαν τους άλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά", με υστεροβουλία σιώπησαν και περίμεναν στην γωνία να επικαρπωθούν από την αποτυχία όλου του εγχειρήματος. Η Νομαρχία πάλεψε την υπόθεση τις περισσότερες φορές μόνη της και τα κατάφερε.

 

Με την καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Ιούνης 2000), η Ελληνική Κυβέρνηση εξαναγκάστηκε να προσφύγει σε πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για να συντομεύσει το χρόνο καταβολής του προστίμου και να διασφαλίσει τις επιμέρους αποφάσεις από προσφυγές. Το Οκτώβριο του 2000 ξεκινά η κατασκευή του εργοστασίου δεματοποίησης, σε 4 μήνες ολοκληρώνεται και μπαίνει σε λειτουργία. Το Φλεβάρη του 2001 διακόπτεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων στον Κουρουπητό. Η Κοινότητα αφού βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει πλέον ανεξέλεγκτη απόρριψη, αλλά προπαντός ότι είχαν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας (χρηματοδότηση, απαλλοτριώσεις, μελέτες, διαγωνισμός κτλ) και η αποκατάσταση της χαράδρας του Κουρουπητού, διακόπτει το πρόστιμο. Το Γενάρη του 2001 προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για το εργοστάσιο Ανακύκλωσης. Από το 2004 μπαίνει σε λειτουργία και παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι στην Διαδημοτική Επιχείρηση ΔΕΔΙΣΑ.

 

Οι παράγοντες της επιτυχίας και της λύσης του προβλήματος ήταν:

  • η σαφής και ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των απορριμμάτων και η εφαρμογή της για όλες τις κατηγορίες των απορριμμάτων και όλες τις περιοχές του Νομού.
  • η πίστη και η επιμονή στο στόχο, η αποφασιστικότητα και η σταθερότητα στις αποφάσεις,
  • η γνώση, η πρόβλεψη και προ παντός η δουλειά. Σε εκατοντάδες μετρώνται οι συνεδριάσεις, οι αποφάσεις, οι επιμέρους μελέτες, οι άδειες και τα έργα που υλοποιήθηκαν. Η δουλειά που έγινε ήταν τεράστια.

 

Η διαχείριση των απορριμμάτων στο Νομό Χανίων αποτελεί σήμερα την μοναδική ολοκληρωμένη εφαρμογή στην Ελλάδα και η οποία αναζητεί τους μιμητές της…

Κουρουπητός πριν (1998)
Κουρουπητός μετά (2005)

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

πρώην Αντινομάρχης Χανίων

 

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr